Øk verdien på din bolig

Det er viktig å få riktig dokumentasjon når du bygger eller pusser opp våtrom. Viste du at du kan miste mange hundretusener ved salg dersom dokumentasjonen på ditt baderom ikke er på plass?

Eller visste du at forsikringsselskapet ditt kan nekte å utbetale forsikringssum ved lekkasje dersom arbeider som er utført på badet ikke er korrekt dokumentert? I denne artikkelen får du gode råd til hvordan du kan sikre og i beste fall øke verdien på din bolig når du pusser opp.

Skal du selge bolig?
Da må du vite at særlig dokumentasjon på våtrom er ekstra viktig. Etter at ny avhendingslov trådte i kraft 1. juli 2020 er det ikke lenger lov å selge boligen «som den er.» Det betyr kort fortalt at dersom dokumentasjon mangler, må takstmannen sette dårlig tilstandsgrad, uansett når det sist ble utbedret, bygget eller renovert. Takstmann er ifølge den nye loven økonomisk ansvarlig for alle feil og mangler over 10.000 kr, noe som betyr at han/hun må være ekstra nøye når boligen vurderes.
Dersom korrekt dokumentasjon ikke finnes vil takstmannen i beste fall kunne sette tilstandsgrad 2, som betyr at rommet anses som utdatert og må pusses opp.


Forsikringsselskapet kan nekte å utbetale forsikringssum
Du skal også være klar over at dersom det oppstår en skade og det ikke foreligger dokumentasjon på for eksempel badet, kan det bli en tøff runde med forsikringsselskapet i etterkant. Hvis dokumentasjonen ikke er på plass kan forsikringsselskapet nekte å utbetale forsikringssummen – også selv om du kan bevise at det er helt nyoppusset.


Derfor er det utrolig viktig å jobbe med håndverkere som følger lovverket, og som både prosjekterer, dokumenterer og utleverer FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikeholdsplan).

Når du ser etter riktig håndverker bør du sjekke referanser. En rørlegger som utfører bra arbeide oppgir gjerne referanser til jobber han eller hun har utført tidligere. Når du har valgt ut riktig rørlegger er det viktig med en god befaring der du forklarer hva du ønsker å få utført så detaljert som mulig. Du bør alltid påpeke at du setter som en forutsetning at arbeidet utføres i henhold til Byggebransjens våtromsnorm. På bakgrunn av dette mottar du et tilbud.

 

 


Sjekkliste

For å sikre at du ikke står personlig økonomisk ansvarlig for eventuelle skader eller mangler må disse punktene være på plass:

 


Firma og organisasjonsnummer
Navn og organisasjonsnummer på bedriften som utførte oppdraget
Dersom det var andre firmaer involvert (f.eks. både tømrer, elektriker og rørlegger) må også alle disse være registrert med virksomhetsnavn og organisasjonsnummer.

Prosjektering
I forkant av selve ombyggingen/oppussingen/byggingen skal alt planlagt arbeide prosjekteres. Det vil si at du skal få en liste over hva som skal gjøres, hvordan det skal utføres, hvilke produkter som skal benyttes og hvem som skal utføre det. Dette sikrer at det planlagte arbeidet blir utført i henhold til lovkrav. Sørg for at det er dokumentert at utførende håndverker forplikter seg til å følge gjeldene byggtekniske foreskrifter.

Dokumentasjon
Når man bygger eller renoverer er det mange installasjoner som vil ligge skjult når byggingen er ferdig. Dette gjelder særlig i våtrom, der for eksempel rør, varmekabler og elektrisitet vil ligge skjult i vegg eller gulv. Det er særdeles viktig at håndverkerne som utfører arbeidet følger prosjekteringsplanen og at alt arbeidet som utføres dokumenteres med bilder.

Få en gjennomgang (FDV)
Når arbeidet er ferdig utført skal du få en ryddig gjennomgang av hva som er utført. Du skal motta alt av dokumentasjon og du skal få utlevert en oversikt over hvilke produkter som er installert og hvordan du eventuelt skal vedlikeholde de. (Det er dette som kalles FDV-dokumentasjon).

Få alt inn i Boligmappa
Det enkleste for deg som boligeier er at håndverkeren legger all dokumentasjon på utført arbeide rett inn i Boligmappa, som tilhører din bolig. Boligmappa følger boligen, og all informasjon være tilgjengelig for deg så lenge du er registrert som eier. Ved et salg kan du laste ned dokumenter fra boligmappa til megler og takstmann. Når boligen er solgt vil Boligmappa automatisk bli tilgjengelig for ny eier. Boligmappa er helt gratis for deg som er boligeier, men det er vanlig at håndverkeren tar betalt for å last opp dokumentasjon på dine vegner.
Du kan også selv legge dokumentasjonen inn i Boligmappa. Det er helt gratis. Eller du kan velge å bare oppbevare dokumentasjonen som print eller digitalt. Det viktigste for at du skal være trygg er at du har dokumentasjonen i orden. Da slipper du å være økonomisk ansvarlig ved et eventuelt salg, ved feil og mangler eller dersom det oppstår en skade.Har du spørsmål, trenger flere gode råd i forhold til våtrom eller ønsker en befaring er du velkommen til å ta kontakt med din lokale VVS Fagmann.