Miljøvennlig oppvarming

Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger?

De fleste oljefyranlegg er effektmessig kraftig overdimensjonert i forhold til husets reelle effektbehov. Et varmepumpeanlegg dimensjoneres på en annen måte. Det er derfor viktig at husets reelle effektbehov legges til grunn ved valg av ny oppvarmingsløsning.

Vannbåren varme gir komfortabel varme i gulv

Fremtidsrettede bygg er energieffektive bygg, og for å oppnå dette er vannbåren varme en forutsetning. Vannbåren varme muliggjør energifleksibel oppvarming og sikrer at bygget også i fremtiden kan benytte den mest økonomiske formen for oppvarming.

Luft/vann varmepumpe eller væske/vann varmepumpe?

Vannbårne varmesystemer gjør det mulig å velge forskjellige kilder til oppvarming. Man kan til enhver tid velge den mest økonomiske kilden.

Bytt ut oljefyr med varmepumpe

Oljefyrens dager er talte. Fra 2020 blir det forbud mot å benytte fossil olje til oppvarming av boliger i Norge.