Berøringsfrie kraner for maksimal hygiene

Virus eller bakterier - alle blir utsatt for ulike patogener* hver dag. Kommer disse via nese, munn eller øyne kan dette lede til infeksjoner. Den enkleste og mest effektive beskyttelsen: regelmessig og grundig håndvask. Berøringsfrie kraner fra Oras for private hjem eller offentlige bygg gir sikkerhet og sikrer maksimal hygiene.

Rundt 80% av alle smittsomme sykdommer overføres via hendene, og vi berører – bevisst eller ubevisst – ansiktet gjennomsnittlig 16 ganger i timen.**

*Patogen er et biologisk eller medisinsk begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer, vanligvis bakterier eller virus.

**Kilde: Studie på håndhygiene av SHR Heidelberg, 2018

Riktig håndhygiene kan redusere risikoen for å selv bli smittet eller smitte andre.

Hendene skal rengjøres nøye i minimum 30 sekunder, skummes med såpe og rent vann. Fordelen med berøringsfrie kraner: siden vannet aktiveres via en sensor vil ikke hendene være nær kranen. Dette reduserer risikoen for overføring av bakterier eller virus fra hendelen. Overflaten på kranen holdes stort sett fri fra dryppende vann, samt berøring og kranen holder seg dermed ren og hygienisk i lang tid.

Hygiene og komfort i offentlige rom
Det finnes spesielle standarder og retningslinjer som gjelder hos helsetjenesten, for eksempel på sykehus og gamlehjem. Her kan berøringsfrie kraner sikre maksimal hygiene og trygg vanntilgang. Dette bør også gjelde på andre offentlige plasser, som for eksempel skoler, kontorer, hoteller, restauranter eller kinoer. Dette er plasser hvor mange mennesker møtes, og derfor vil antall virus og bakterier øke. Viktigheten rundt hygiene er derfor stor. Berøringsfrie kraner som Oras Electra eller Oras Medipro kan forhindre overføring av bakterier og virus, samtidig gi god komfort. Sensoren på kranen reagerer på brukerens hender. Vannet har en forhåndsinnstilt temperatur, kranen blir ikke berørt og vannet renner og stopper automatisk. Temperaturen kan også kontrolleres og justeres enkelt.

Berøringsfritt i det private hjem
Aspekter som sikkerhet, komfort og tilgjengelighet i private hjem er et sentralt tema. Berøringsfrie kraner, for eksempel Oras Inspera er et produkt som både er intuitivt og fint på baderommet. Barn forstår funksjonen umiddelbart og eldre mennesker er også fornøyde med den enkle bruken av kranen. Selv om det er vanndråper eller refleksjoner fra overflater rundt kranen vil sensoren uansett oppdage hendenes posisjon slik at vannet begynner å renne. Takket være den forhåndsinnstilte temperaturen vil kranen alltid være sikker og trygg å bruke.

Se utvalget av berøringsfrie kraner fra ORAS her