Ny versjon av Nautic takdusj

Gustavsberg har lansert helt nye versjoner av takdusjene i Nautic-serien. I lang tid har originalene, Nautic G1 og G2, vært foretrukket på norske bad.

«Det er ikke snakk om en revolusjon – men en evolusjon og en modernisering. De nye dusjsystemene kombinerer den velutprøvde og solide konstruksjonen fra Nautic-serien med funksjonalitet som forventes av et moderne produkt», sier markedssjef Tor Strand Jacobsen i Gustavsberg. Nautic-serien finnes fremdeles i både rund og firkantet versjon.

For å generalisere litt kan man si at forbrukeren ønsker et slankt og smekkert design.
Rørleggeren ønsker et solid, lettmontert og driftssikkert system. Nautic-serien er et perfekt kompromiss mellom behovene til sluttkunden og rørleggeren.

Designendringer
Under utviklingen av den nye Nautic-serien har Gustavsberg altså gjort forbedringer
som øker kvaliteten på dusjopplevelsen for sluttbrukeren – og som gjør arbeidet enklerefor rørleggeren. «Designmessig har vi tatt tak i noen helt konkrete detaljer. Hånddusjen har nå tre stråletyper som du enkelt styrer fra en knapp på dusjen», sier Jacobsen.

 


Den mest merkbare endringen
Den viktigste endringen er gjort på armaturet. «Vi har integrert omskifteren i armaturet. Tidligere var denne plassert på dusjstangen. Denne lille endringen gjør armaturet enda mer riftssikkert og kostnadseffektivt, siden mindre
mekanikk og løse deler betyr færre feilkilder og lengre levetid. For rørleggeren betyr dette en enda enklere montasjejobb, siden det er færre eller som skal monteres sammen.» At omskifteren er flyttet ned i armaturet betyr også at rengjøringen blir enklere for deg som forbruker.