Tryggere hverdag med skåldingssikkert armatur

Montering av Minimat-termostaten er et enkelt tiltak for å bedre sikkerheten og gjøre hverdagen trygg i barnehager, på sykehus, pleie- og sykehjem. Den nye armaturen Minimat fra Oras, monteres i sammenheng med servantkraner og hindrer skålding på en effektivt måte.

Oras Minimat

Minimat fra Oras er hovedsakelig utviklet med det formålet å være en enkel og effektiv skåldingsbeskyttelse. Produktet anbefales til alle helse- og barneomsorgsfasiliteter, og er perfekt for eksempel på barnehagetoaletter, der kranen er i hyppig bruk av små barnehender. Hvis de ansatte er opptatt med andre gjøremål, er det fort gjort for de små å tappe feil temperatur og brenne seg. Med Minimat unngår du den risikoen.

Effektiv og pålitelig beskyttelse

Direktoratet for byggkvalitet anbefaler montering av termostat ved varmtvannsuttak til personlig hygiene i barnehager, helseforetak og omsorgsboliger. Minimat monteres enkelt på hjørneventilen på alle servantkraner. Skåldingsbeskyttelsen fungerer slik at armaturen forhåndsblander temperaturene før vannet renner ut av kranen, slik at du aldri får ut varmere vann enn hva termostaten er innstilt på. Ved svikt i kaldtvannstilgangen stenges varmtvannstilførselen umiddelbart. På den måten er du garantert beskyttet mot skålding. Det gjelder selv om du vrir hendelen over på varmtvannssiden.

Forebygger legionella

Oras Minimat er utviklet for enkelt å kunne gjennomføre termisk desinfeksjon, som går ut på å eliminere bakterievekst- og overføring ved hjelp av vann som holder over 70 grader celcius. Metoden forebygger forurensning og hindrer vekst av bakterier som trives i vannmiljøer, som for eksempel legionella som er den mest fryktede. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at vi årlig har 20–30 sporadiske tilfeller av legionella i Norge, og at vi siden 2001 har hatt fire større utbrudd. Risikoen for infeksjon blant ansatte og pasienter holdes på et minimum ved termisk desinfeksjon. Oras Minimat er ideell til dette formålet og muliggjør manuell desinfeksjon ved å heve temperaturen til 70 grader celcius uten behov for å fjerne dekselet.