Dryppende vann kan bli dyrt

Vann er helt avgjørende for normal komfort i en bolig, men det er slett ikke gratis. Det skjønner du når regningen fra kommunen kommer, der du betaler for vannet to ganger: Både når det renner ned i vasken og når det renner ut av vasken.

Selv små drypp kan bli store penger
Kostnadene for vann og avløp kan variere mye mellom de enkelte kommunene, men følgende regnestykke illustrerer hvor viktig det er å ordne opp med lekkasjer så fort som mulig – selv om de ikke gjør direkte skade: En toalett-sisterne som står og drypper kan nemlig koste drøyt 2500 kroner årlig – selv om dryppingen nesten ikke er synlig. Det samme gjelder selvsagt for dryppende kraner. Her kan du riktignok se at det lekker, men lekkasjene kan fort bli relativt store, så det er viktig å få reparert det så raskt som mulig.
I enkelte tilfeller kan selv små lekkasjer tyde på at rørsystem eller koblinger er i ferd med å bli ødelagt. Eldre hus har ikke moderne rør-i-rør system, så her vil en skade på rørsystemet få store konsekvenser. Dersom du ikke oppdager de første små lekkasjene som tyder på at noe er galt, kan det gå så langt at rør eller koblinger rett og slett går i stykker. Korrosjon og slitasje er noe som oppstår sakte med sikkert, og på ett tidspunkt har det altså gått for langt. Eldre rør har en levetid på rundt 25-30 år, etter det er rehabilitering uansett å anbefale, både for skjulte og synlige løsninger.

 

Lekkasjesikring kan være en god investering
Spesielt i eldre bygg, der risikoen for lekkasje er stor, kan det være svært lønnsomt å installere lekkasjesikring. I tillegg til å forhindre kostbare lekkasjer, gir også de fleste forsikringsselskaper gode rabatter til boligeiere som har installert lekkasjesikring i boligen sin.
På nye bygg er lekkasjesikring påbudt i henhold til bestemmelsene i TEK10 og TEK16. På denne måten håper myndighetene å få bukt med et problem som i 2018 totalt kostet over 4,5 milliarder kroner.

 

Sjekken som avslører enhver lekkasje i boligen

  • Skru igjen alle kraner. Pass på at hverken oppvaskmaskin eller vaskemaskin er i gang, og at toalett ikke er i bruk.
  • Sjekk deretter vannmåleren. Dersom det hvite tannhjulet under målerstanden beveger seg, kan det bety at det er noe som lekker. Om alt vann i huset står stille skal også vannmåleren stå stille.
  • Det er smart å lese av vannmåleren én gang i måneden. Hvis du oppdager et høyere forbruk enn vanlig uten at det er noen grunn til det, kan det skyldes en lekkasje.

 

Din lokale VVS Fagmann hjelper deg å sjekke
Vi kommer gjerne til deg og går gjennom hvordan vi eventuelt kan sikre boligen din best mulig. Det finnes gode produkter på markedet, for eksempel har Waterguard et stort og variert sortiment av lekkasjesikringer og vannstoppere som er enkle å installere og trygge i bruk.

Vi kommer gjerne med nyttige tips og gode råd til deg. Ta kontakt med din lokale VVS Fagmann for mer informasjon.