Priser

Alle prisene som er presentert på VVSFagmann.no er kun ment som priseksempler. Totalkostnad med installasjon er ikke inkludert.

Endelig pris må derfor avtales nærmere med din lokale VVS Fagmann.

Vi tar forbehold om feil og endringer i priser og produktspesifikasjoner på denne siden.