AS SØREIDE VVS

AS SØREIDE VVS

Leif Søreide kom til Voss på 30-talet som rørleggjar frå Wisbech. Han etablerte "Ullestad & Søreide" i 1938, i gamle apoteket. Etter bombinga av Voss dreiv dei frå ei "hytta" på "Branntomta" inntil Vangsgata 10 vart bygd, (der me framleis held til). I 1973 overlot Leif bedrifta til neste generasjon som endra navn til "Leif Søreide & Co, og seinare, i 1992 til AS Søreide VVS.

TJENESTER

Oppussing av bad
Butikk
Døgnvakt
Serviceoppdrag
Showroom

SERTIFISERINGER