Er du klar for snøsmeltingen?

Gode dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser. Grundfos tilbyr flere typer dreneringsløsninger, som kan fjerne vannet raskt og minimere skaden hvis uhellet skulle skje.

Dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser

Mer intense flomhendelser og ekstra vannmengder betyr at mange bolig- og hytteeiere må forberede seg på en betydelig økt risiko for vannskader, som i mange tilfeller vil kunne minimeres ved hjelp av rask handling.
 
Skadene oppstår som regel når det offentlige kloakknettet ikke håndterer de store vannmengdene et skybrudd medfører. Overbelastningen gjør at vannet presses tilbake i kloakken og opp i kjellerne. I tillegg til skader på huset ødelegger vannet både møbler, hvitevarer og innbo hvert år.
Dette er skader som kan minimeres ved hjelp av raske tiltak.
 
Dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser. De fjerner vann fra lavtliggende områder og bidrar til å beskytte eiendom og infrastruktur. Når det kommer mye nedbør eller snøsmelting, kan vannstanden i elver og innsjøer øke, noe som kan føre til oversvømmelser og skader. Dreneringspumper spiller en nøkkelrolle i å redusere disse farene ved å fjerne overflødig vann.

Minimer skaden med Grundfos 

Grundfos tilbyr flere typer dreneringsløsninger, som kan fjerne vannet raskt og minimere skaden hvis uhellet skulle skje og vannet har kommet inn.
 
Rørleggeren din kan gi deg råd om den mest passende løsningen for akkurat din nåværende situasjon. Spør for eksempel etter Grundfos MULTIBOX alt-i-ett løsning, eller de individuelle nedsenkbare pumpene UNILIFT KP, CC eller AP.

 

Kontakt rørlegger


 MULTIBOX-alle delene.jpg
29.01.2024
VVS Fagmann