Porsgrund Trevi gulvtoalett med åpen s-lås

For skrue montering. Gulvtoalett med enkel spyling.